Krav til føring av personallister for frisører, serveringssteder og bilpleiebransjen fra 01.01.14

Det har blitt lovpålagt å føre personallister for alle frisører, serveringsbranjsen og bilpleiebransjen som har noen inne og jobber for seg (selv om det er praksisplass og evt annet ulønnet). Det gjelder ikke dersom det kun er eieren som jobber i bedriften. Dette er et ledd i bekjempelse av svart arbeid, og kravene er strenge. Det er også varslet høye sanksjoner for de som ikke overholder disse reglene.

  • Personallisten skal inneholde bedriftens navn og org nr
  • Den skal gi en oversikt over personer som jobber i bedriften (lønnet og ulønnet)
  • Den skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer, og det må også foreligge kopi av legitimasjon på arbeidsstedet
  • Kan føres manuelt (med nummererte lister/bøker) eller elektronisk. Skatteetaten har varslet at de skal sende ut nummererte bøker til alle dette gjelder som skal være dekkende for dette. Disse blir sendt ut ca 10.desember.
  • Personalliste må oppbevares i 3 og et halvt år.
  • Jeg legger ved en link til lovteksten, for dere som ønsker å lese mer om dette:

http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Krav-til-foring-av-personalliste-i-enkelte-bransjer/

Ta kontakt om det er noe jeg kan hjelpe med, eller noe dere lurer på.