Vi tilbyr

Autorisert regnskapsfører
Lønn
Fakturering
Bilagsregistrering
Selvangivelse
Stiftelse av nye foretak
Remittering
Kunderådgivning
Rapportering til myndighetene
.
Årsregnskapet
Vi hjelper deg med å stifte ditt firma(1’). Ønsker du å stifte et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Vi hjelper deg med å forstå forskjellene, fordelene og ulempene, slik at du kan ta et gjennomtenkt valg i forhold til selskapstype.

Vi tilbyr etablererkurs(2’) for deg som vurderer å starte ditt eget firma, eller nylig har startet. Det er et stort regelverk å forholde seg til, og det kan virke uoverkommelig for deg som er ny i dette. Det er viktig å tilegne seg elementær kunnskap i forhold til lover, regler og krav til deg som bedriftseier. Det er mange fallgruver å gå i, og vi vil hjelpe deg å unngå disse.

Når du er i gang hjelper vi deg med å sette opp systemer og rutiner (3’) for å effektivisere regnskapsrutinene dine. Din tid er best brukt på det du kan best.

Vi skanner, fører og oppbevarer alle bilag elektronisk. Vi hjelper deg med å rapportere inn nødvendige rapporter til myndighetene. Du leverer bilag og dokumentasjon til oss, så tar vi oss av resten.

Vi kan hjelpe deg med fakturering, enten ved at vi gjør det for deg eller du gjør det selv via vårt nettbaserte webfaktureringsprogram.

De fleste bedriftseiere ønsker å bruke det meste av sin tid på sitt foretak, og vi tar oss derfor også av remittering for de som ønsker det.

Vi kjører lønn og rapporterer inn A-meldinger (nytt av 2015).

Vi hjelper deg med selvangivelse, årsoppgjør og innsending av offisielt regnskap til Brønnøysundregistrene.

Vi sørger for å kurse samtlige av våre medarbeidere jevnlig, og vi har derfor en bred kompetanse og kan tilby rådgivning ved behov.