Må jeg ha autorisert regnskapsfører?

autorisert regnskapsførerAlle som driver firma (næringsdrivende) er bokføringspliktige, og da har man plikt til å registrere / dokumentere både inntekter og kostnader.

Hensikten med dette er blant annet at denne dokumentasjonen skal benyttes som bakgrunn for skatt- og avgiftsbehandling. Selskaper som er regnskapspliktige skal også utarbeide årsregnskap. Dette gjelder blant annet for aksjeselskaper.Dersom bedriftens egne ansatte (ikke utenforstående) utfører regnskapet, behøver man ikke autorisert regnskapsfører, men resultatet må være korrekt. Og det vil uansett være ditt eget ansvar.Men de fleste som driver en virksomhet av noe omfang, vil finne ut at de sparer mye tid på å sette bort arbeidet til noen med tilpasset erfaring og teknologi.

Innrapportering må ikke ha avvik i balanse og det kreves både stor nøyaktighet og gode rutiner for å få korrekt innrapportering.

Endel nyoppstartede bedrifter tror man sparer penger på å gjøre den grunnleggende regnkskapsføringen selv, men det går fort mange unødvendige timer på regnskap / bilagsføring og jobben blir ofte mer omfattende (og dyrere) dersom man til sist finner ut av at balansen ikke stemmer og dermed søker hjelp av en autorisert regnskapsfører. Gjør man dette fortløpende i regi av samarbeid med regnskapsfører, vil det gå både smidigere og man unngår risiko for ansvarsfeil.

Hvis andre enn bedriftens egne ansatte skal føre regnskapet, må vedkommende være autorisert regnskapsfører og  da må du ha en skriftlig avtale med regnskapsføreren.Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere og det stilles krav til hvordan oppdragene gjennomføres.

Husk å melde fra til Enhetsregisteret om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Regnskapsføreren skal bekrefte at han har påtatt seg oppdraget.

Behøver du regnskapsfører i kristiansand kan vi hjelpe deg både med råd og med det praktiske.