Kunderådgivning

Vi bistår våre kunder med rådgivning innenfor alt fra effektiv post og bilagshåndtering til regnskap og skattespørsmål.

For å få en mest mulig effektiv hverdag, er det viktig at du har gode rutiner. Din tid er best brukt på det du er best på, og med gode rutiner for bilagshåndtering og fakturering vil ikke dette ta for mye av din tid.

Noen ønsker hjelp til alt fra fakturering og remittering. Vi hjelper i alle prosesser. Vi kan ta oss av remittering og sørger for å betale deres forpliktelser på forfall. Da oppretter vi en attesteringsrutine slik at du godkjenner hva som skal betales, så betaler vi ut fra din bedriftskonto.

Dersom du ønsker å betale selv, er det viktig at du har en god rutine på dette, og leverer så inn bilag til oss for føring.

Vi har flere forskjellige faktureringsmetoder også. Vi kan fakturere for deg i vårt system ved mottak av fakturagrunnlag. Da sender vi ut faktura, og du behøver ikke tenke mer på det.

Dersom du ønsker å fakturere selv, kan vi tilby web-faktura. Dette er en internettportal hvor du logger deg på og lager faktura selv. Dette systemet er integrert med vårt system og blir automatisk oppdatert.

Vi hjelper gjerne med budsjettering, både ordinære budsjetter samt likviditetsbudsjett.

Budsjett er et viktig styringsverktøy ved drift av et selskap. Sammenligning av budsjett og faktiske tall kan gjennomgås så ofte som ønskelig, og du kan med dette følge med på om du må justere inntekter og kostnader for å sikre forsvarlig drift.

Vi hjelper deg med å ta gode og fornuftige valg i forhold til din bedrift. Trenger du råd i forbindelse med stiftelse av selskap, valg av selskapsform eller budsjettering. Vi kan være en samarbeidspartner når slike vurderinger skal tas.

Det er viktig å ha en god samarbeidspartner ved oppstart av ny bedrift. Det er mange lover og regler som skal følges, og vi kan hjelpe deg med finne fram til hva du må forholde deg til i din bedrift. Skal du ha ansatte er det viktig å kjenne til reglene rundt skattetrekk, arbeidsgiveravgift og a-meldinger.

Omsetter du for mer enn 50 000kr innenfor en 12 måneders periode, skal du registreres i merverdiavgiftsregisteret. Dette regelverket er det en del som finner komplisert. Vi kan hjelpe deg med å forstå dette, slik at du oppfyller myndighetenes krav.

Trenger du råd om skatt ol, har vi erfarne medarbeidere som kan hjelpe med dette.

Ta kontakt om du lurer på noe.