Rapportering til myndighetene

Når man driver en bedrift er det en hel del som skal rapporteres til myndighetene. Det er viktig at denne rapporteringen blir korrekt. Vi fører, avstemmer og kvalitetskontrollerer bilagene før vi sender inn rapporter.

Det være seg merverdigavgiftsoppgaver. Dette skal rapporteres terminvis for de fleste selskap. Mindre foretak(omsetning under i million pr kalenderår) kan søke om å sende inn mva oppgave en gang pr år.

For at disse oppgavene skal bli korrekt rapportert, er det viktig at vi får inn alle bilag som hører til i perioden som skal rapporteres. Når vi har fått inn alt, ført, avstemt og kontrollert, sender vi inn oppgaven. Du vil få tilsendt betalingsinformasjon av oss, eventuelt betaler vi for deg om du har en remitteringsavtale.

A-melding er en lønnsrapport som skal sendes inn til myndighetene en gang pr måned. Dette danner grunnlag for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Skatt og arbeidsgiveravgift betales annenhver måned, og vi sender deg betalingsinformasjon/evt betaler for de som har remitteringsavtale.

Andre rapporter/skjema vi hjelper med å sende inn:

Endring i selskapet (adresseendring, navneendring, vedtekter ol)

Aksjonærregisteroppgave – dette er en årlig oversikt over aksjene og dets eiere, samt eventuelt utbytte.

Vi sender også inn årsoppgjør, selvangivelse/næringsoppgave og offisielle regnskap for deg.

I tillegg hjelper vi med å stifte nye foretak.