Remittering

Dersom du ønsker å gjøre mer av det du er best på og mindre papirarbeid, kan det være et alternativ å velge en remitteringsavtale.

Vi kan ta oss av remittering og sørger for å betale deres forpliktelser på forfall. Da oppretter vi en attesteringsrutine slik at du godkjenner hva som skal betales, så betaler vi ut fra din bedriftskonto.

Dersom du ønsker det, kan all post sendes direkte til oss og så sender vi til attestering elektronisk. Når vi får godkjenning av betalinger legger vi dette inn i din bedrifts nettbank til betaling.

Dersom du velger å få all post hjem til deg, er det viktig at du leverer inn fakturaer/betalingsdokumenter til oss minimum en gang per uke. Dette for å sikre at betaling kan skje innen forfall.

En remitteringsavtale innebærer at vi får tilgang til din bedrifts nettbank. Vi må også ha egen avtale med banken som gir oss innlogging til nettbanken.

Fordelen med en remitteringsavtale er at du slipper å tenke på å betale regningene dine, offentlig avgifter og evt utbetaling av lønn. Dette sørger vi for, og du kan bruke din tid på å jobbe med ditt selskap.

Nå kommer det stadig nye teknologiske løsninger for remittering, og vi samarbeider med vår leverandør for å holde oss oppdatert innenfor teknologiens inntog i vår bransje.