Vi kan hjelpe deg å starte aksjeselskap (AS)

Starte aksjeselskapSkal du starte aksjeselskap (AS) har vi både rådgivning og god erfaring med det praktiske rundt det å starte as

Vi anbefaler i prinsipp “alle” som skal etablere en bedrift å starte aksjeselskap. Det er et tryggere valg og anses også i mange sammenheng som mer seriøs spesielt dersom du er tilbyder av varer og tjenester mot andre bedrifter.

Den største fordelen med å starte aksjeselskap er at man reduserer risiko overfor eiernes personlig økonomi.
Eierne i aksjeselskapet har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjeinnskuddet som er investert inn i selskapet og derfor er det også en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

  • Ingen av eierne (aksjonærene) har personlig ansvar for selskapets forpliktelser
  • Reduserer risiko ved at man i utgangspunktet bare er begrenset til å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet
  • Kreditorer kan kun kreve selskapet med sine krav fordi aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet
  • Minimum beløp for å starte skal til sammen være 30 0000 kroner

Aksjeinnskudd
Dersom aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander (tingsinnskudd) i stedet for penger.

Ved tingsinnskudd skal det utarbeides åpningsbalanse, og revisor skal attestere for innskuddet. Vanligvis vil det bli krevet taksering. Tidspunktet for verdsettelse av eiendeler kan tidligst være fire uker før stiftelsen. Det er ikke krav til at aksjonærene gjør innskudd i selskapet ut over det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale.

Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.

Du må også ta stilling til om du skal engasjere en regnskapsfører og/eller en revisor. Det er ikke krav i lov om at du må ha autorisert regnskapsfører, men det er i mange tilfeller krav om revisor.