Stiftelse av nye foretak

Hvordan starte egen bedrift?

Skal du starte egen bedrift er det tre hovedformer som kan velges for organisering av mindre foretak.

Disse organisasjonsformene er:

  • aksjeselskap
  • enkeltpersonforetak
  • ansvarlig selskap

På generelt grunnlag er det vanskelig å anbefale hvilken type foretak som vil være mest hensiktsmessig for deg å etablere.
Dette bør vurderes i forbindelse med en avveining mellom risiko og inntjeningsmulighet.
Ved valg av organisasjonsform bør du derfor tenke nøye igjennom før du bestemmer deg å starte egen bedrift.
Valget du gjør vil senere ha betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter.

Eksempelvis vil det ofte være hensiktsmessig å starte aksjeselskap dersom du ønsker mer økonomisk fleksibilitet og minimal personlig økonomisk risiko. Du vil som lønnsmottaker i et aksjeselskap ha samme trygderettigheter som andre lønnsmottakere.
Dersom du stort sett selger dine egne timer iform av konsultasjon og ikke har overhengende fare for økonomisk risiko, kan det være en idè å starte enkeltmannsforetak.

Hvis virksomheten er av ideell eller frivillig karakter, kan lag/forening eller stiftelse være alternative organisasjonsformer.

Nå du har bestemt deg for hvordan selskapet skal være organisert, er tiden kommet for en del formelle registreringer. De store offentlige registrene samarbeider slik at de viktigste opplysningene bare må oppgis én gang. Men det er viktig at riktig skjema fylles ut og vi kan derfor hjelpe deg i denne prosessen