Starte enkeltmannsforetak

Skal du opprette enkeltmannsforetak bør du være klar over at du har fullt økonomisk ansvar for både virksomhetens gjeld og forpliktelser.

Her er noen punkter som gir deg en grei oversikt :

  • Eieren bestemmer alt i foretaket. Det er ikke gitt en egen lov om enkeltpersonforetak.
  • Eieren må være myndig (18 år). Han/hun behøver ikke å være bosatt i riket. Foretaket må imidlertid ha adresse i Norge.
  • Eieren av et enkeltpersonforetak plikter ikke å sette til side penger (skyte inn kapital) spesielt for selskapet, siden han/hun uansett står personlig ansvarlig.

Merk at skattemessig lignes virksomheten for enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Det betyr at nettooverskuddet  også er skattepliktig sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter. Men, på samme måte vil nettotapet også være fradragsberettiget.

I et enkeltpersonforetak er du personlig juridisk ansvarlig for evt krav fra myndighetene eller kreditorer.

Hvis enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver videresalg av innkjøpte varer, har det registreringsplikt i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil foretaket få en firmaattest.

Ta kontakt med oss for mer informasjon rundt dette.